MENU


AKTUALNOSCI

BIULETYN

ARTYKUŁY

Ks. Peszkowski

HARCERSTWO

RECENZJE

ZDJECIA

WIZYTY

MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
Fundacja "GOLGOTA WSCHODU"
Ksiądz Prałat Zdzisław J.Peszkowski
00-279 Warszawa,ul.Dziekania 1
tel/fax: (22) 831-96-62
e-mail: ks.zdzislaw.peszkowski@interia.pl
Nr. konta: 42-183.0000.4000.0004.5500.59818
------------------------------------------------------
Biuro Informacji
92-411 Łódź, ul.Kosodrzewiny 32-a
tel/fax: (42) 679-33-36
e-mail: info@regaplus.com

BIULETYN WYDAWNICZY
Nr 6021 z dnia 21.06.2004
KSIĄŻKI, KALENDARIA, ENCYKLOPEDIE
======================================================

1. "Kozielsk Kosogory/Katyń"
autorzy: Ksiądz prof.Z.A.J.Peszkowski dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Lodart, Łódź, IV.1999. Str. 140, 8 mapek, 43 fotografie.
Oparta na 480 dokumentach,1.000 relacji, 223 teczkach ekshumacyjnych.
Historia Kozielska, Smoleńska i Kosogor-Katynia, najwybitniejsi Polacy. Przegląd wydarzeń obozowych, relacje katów.
Cena: 20,00 zł.

2. "Ostaszków Kalinin/Miednoje"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Lodart, Łódź, VII.1999. Str. 150, 12 mapek, 48 unikalnych fotografii.
Oparta na 840 dokumentach i 2.600 relacji.
Geografia i historia Ziem Seligera, wysp oraz Ostaszkowa, Tweru i Instytutu Medycyny. Najwybitniejsi komendanci przedwojennej policji, życie obozowe oraz zagłada Polaków z 3 wysp: Stołobnoje, Iłowej i Skriebela.
nakład wyczerpany

3. "Kijów Bykownia"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Lodart, VII.1999. Str. 136, 4 mapki, 5 fotografii.
Oparta na 80 dokumentach i kilkuset relacjach.
Historia Ukrainy, Kijowa oraz miejsc formowania transportów śmierci. Relacje z więzień Kowla i Lwowa. Rekonstrukcja list śmierci, najwybitniejsi Polacy, relacje naocznych świadków z Bykowni.
Cena: 20,00 zł.

4. "Mińsk Kuropaty"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski,dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Lodart, VII.1999. Str. 168, 3 mapki, 9 zdjęć.
Oparta na 115 dokumentach i 700 relacjach.
Historia Białorusi, Mińska, miejsc formowania transportów śmierci, historia mińskiej "Amerykanki", relacje katów; "Dzierżyńszczyzna" i "Marchlewszczyzna". Najwybitniejsi Polacy zabici przed 1939 r. i w 1940÷41. Dokumenty 4 deportacji, ekshumacji w Kuropatach.
Cena: 20,00 zł.

5-9. Cykl pięciu "Kalendarzy '2000"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Lodart, Łódź, I.2000, każdy po str. 108 i 8 zdjęć.
Poświęcony ofiarom 4 katyni (rocznicom ich urodzin). Obejmuje łącznie 12.100 szczegółowych danych osobowych ofiar, tj. WSZYSTKICH, których rodziny poszukiwały w latach 1944÷99, dostarczając danych o swych bliskich. Nadto kalendarze omawiają 52 wydarzenia w historii Polski i Rosji, kluczowe do zrozumienia wydarzeń Golgoty Wschodu. Wyniki ekshumacji 1991÷6.
5. "Kalendarz 2000 Starobielski";
6. "Kalendarz 2000 Ostaszkowski";
7. "Kalendarz 2000 Miński";
8. "Kalendarz 2000 Kijowski";
9. "Kalendarz 2000 Kozielski";
cena: 5,00 zł.

10. "Świętokrzyskie w grobach Katynia"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski,dr inż. S.Z.Zdrojewski,
wyd. Lodart, Łódź, IV.1999. Str.128, 6 mapek, 10 zdjęć.
Pierwsza książka z grupy "regionalnych". Przynosi podstawowe klasyfikacje pojęć w Golgocie Wschodu, historię miast przedwojennej Kielecczyzny, historię Świętego Krzyża oraz powstania tam największego pomnika katyńskiego. Zawiera szczegółowe dane 2.354 ofiar: mieszkańców i obrońców przedwojennego Kieleckiego, ich pełną analizę oraz porównania ze stratami w 5 katyniach - innych rejonów.
Cena: 20,00 zł.

11. "Śląsk w grobach Katynia",
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski,dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Print-Extra, Łódź, IX.2001. Str.244, 4 mapki, 8 zdjęć.
Prezentuje historię Śląska i największych śląskich miast. Zawiera 4.773 szczegółowych danych mieszkańców Śląska, w tym losy 3.979 policjantów kwalifikowanych oraz służb pomocniczych Policji Śląskiej, podaje pełną analizę strat 4.400 śląskich ofiar trybu katyńskiego i zwykłego.
Cena: 20,00 zł.

12. "Warszawa w grobach Katynia"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowskidr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Bernardinum, Pelplin, VIII.2002. Str. 180, 14 mapek, 6 zdjęć.
Prezentuje fakty w dokumentacjach 5 katyni, podaje przyczyny katyńskich strat Mazowsza. Zawiera szczegółowe dane 3.283 mieszkańców i obrońców Mazowsza. Daje też wyniki prac ekshumacyjnych 1991÷6, oraz analizy.
Cena: 7,50 zł.

13. "Leśnicy w grobach Katynia"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
wyd. Print-Extra, Łódź, V.2001, Str.152, 5 mapek, 15 zdjęć. Podaje szczegółowe dane o przedwojennej polskiej gospodarce leśnej oraz pod zaborami sowieckim i niemieckim. Podaje systematyzację zbrodni w katyniach, trybie zwykłym oraz mordów ukraińskich. Poświęcona pamięci 724 zamordowanych leśników, podaje analizę strat w 5 katyniach oraz relację dzieci leśników podczas okupacji sowieckiej i w czasach mordów ukraińskich.
Cena 20,00 zł.

14. "Geografia Zbrodni" (encyklopedia Golgoty Wschodu).
Autorzy:Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
Wyd.Print-Extra,Łódź, IX.2001. Str.232, 12 mapek, 8 zdjęć.
Zawiera podstawowe dane po ponad 2.000 sowieckich łagrach, dane i opisy pobytu Polaków w ponad 500 łagrach. Podaje normy badań lekarskich NKWD, normy pracy i żywienia, wylicza transporty Polaków przez "centra" (Charków i Starobielsk). Zawiera wykaz 1.920 miejsc deportacji Polaków. Dla wszystkich cytowanych punktów podano współrzędne geograficzne, pozwalające Czytelnikowi wyliczyć odległości pokonywanych podczas transportu konkretnego więźnia, czasu trwania i przebiegu etapów, warunków (wschody i zachody słońca), określenie zarobków, wykonywanej pracy, a także odtworzenia losów polskich dzieci w Golgocie Wschodu. Podano dane i szczegółowe obliczenia strat polskich w Golgocie Wschodu (1815÷1989 r.).
nakład wyczerpany

15. "Historia Zbrodni" (encyklopedia Golgoty Wschodu).
Autorzy:Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
Wyd. Print-Extra, Łódź, IX.2001. Str.236, 5 mapek, 5 zdjęć.
Przybliża "słupy milowe" w Golgocie Wschodu od deportacji za czasów Iwana III do końca "Czerwonego Imperium". Podaje historię tajnej policji oraz GRU, terror polityczny w liczbach oraz najważniejsze wydarzenia podczas II wojny światowej rzutujące na zagładę Polaków. W części tablicowej podaje wyroki śmierci na partyjnych przywódców, lokalizację jednostek broni i służb II Rzeczpospolitej podczas pokoju i w trakcie działań wojennych, przynosi szczegółowe dane o niemieckim ataku na Polskę i sowieckim uderzeniu 17.IX.39 r. Podaje historie znoszenia i przywracania w Sowietach kary śmierci, szczegółowy wykaz 1.230 sowieckich jednostek zbrodni ferujących oraz wykonujących wyroki śmierci na Polaków. Zawiera dane szczegółowe IV rozbioru Polski.
nakład wyczerpany

16. "Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu".
Autorzy Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
Wyd. Bernardinum, Pelplin VIII.2002. Str.1176, 2 mapki, 387 zdjęć.
Encyklopedia dotycząca wiedzy o Kościele Katolickim na Wschodzie. Podaje szczegółową analizę represji duchowieństwa katolickiego w czasach sowieckich 2.373 kapłanów, 416 zakonników oraz 913 organizatorów parafii katolickich 14 narodowości. W tej liczbie mieści się także grupa 946 kapelanów polskich podczas II wojny światowej. Dla każdej z osób duchownych podano dane biograficzne oraz wyroki na nich oraz członków rodzin. Dla większości skazanych podano sentencje wyroków, a dla niektórych treść korespondencji z zesłań, więzień oraz łagrów. Szczegółowe opisy podane przez świadków oraz dokumenty tajnych archiwów dotyczą zbrodni sowieckich (do r.2000), niemieckich, nacjonalistów ukraińskich,białoruskich, litewskich, chińskich i polskich. Książka stanowi rozszerzenie wiedzy na temat martyrologii duchownych w każdej niemalże przedwojennej parafii w obszarach praktycznie dotąd nieznanych. Zapoznanie się z życiem, problemami,gehenną łagrową katolickich męczenników na Wschodzie, daje moce duchowe i jest obowiązkiem każdego katolika, kapłana. Wiedza ta jest zwłaszcza niezbędna w dobie aktualnie dokonywanych prób zafałszowania naszej historii, wobec których Polacy-Katolicy nie pozostają obojętni.
Cena: 60,00 zł.

17. "Aptekarze w Golgocie Wschodu"
Autorzy: T.Pusiarski, dr inż.S.Z.Zdrojewski,
Wyd. Bernardinum, Pelplin VIII.2002. Str.432, mapka, 67 zdjęć.
Rys historyczny rozwoju aptekarstwa w Polsce. Szczegółowe zestawienia dotyczące kształcenia farmaceutów, obsadzenia aptek. Kompletny wykaz 2.593 aptek II Rzeczpospolitej oraz 196 labora-toriów i firm farmaceutycznych. Zbrodnie wojenne na Wschodzie podczas sowieckiego i niemieckiego zniewolenia: relacje świadków, dane liczbowe terroru sowieckiego, niemieckiego, zbrodni nacjonalistów ukraińskich i litewskich. Szczegółowy wykaz 6.700 farmaceutów, wraz z podaniem ich kariery zawodowej, prześladowań i dokumentacji zbrodni na nich i na ich rodzinach.
Cena: 40,00 zł.

18. "Ocaleni z katyńskich grobów"
autor: dr inż.S.Z.Zdrojewski
wyd. Bernardinum, Pelplin VIII.2002. Str. 300, 10 mapek, 12 zdjęć.
Poświęcona "lustracji" 983 uratowanych. 60 relacji ocalonych, ponad 200 dokumentów, kompletne listy imienne, dane osobowe i kwantowe. Jest to książka wyjaśniająca sowieckie sekrety, o wielu sensacyjnych wątkach.
Cena: 30,00 zł.

19. "Pamięć Golgoty Wschodu"
autor: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski
wyd. Soli Deo, Warszawa 2000, str.103, 23 zdjęcia kolorowe i mapki.
Przytacza fakty z przygotowania i przebiegu zbrodni katyńskiej.,prezentuje fotokopie tajnych dokumentów dotyczących wymordowania 21 tysięcy Polaków przez NKWD oraz zacierania później śladów. Relacjonuje starania o przywrócenie pamięci i zmagania o prawdę. Przedstawia akt przebaczenia oraz uczestnictwo Ojca Świętego Jana Pawła II w sprawie Golgoty Wschodu Narodu Polskiego.
Cena: 10,00 zł.

20. "Wspomnienia Jeńca z Kozielska"
autor: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski
wyd. II Hector, Długołęka 1989, str.141, 43 zdjęcia cz.białe i kolorowe
"Napisałem te wspomnienia, aby spłacić dług Dobremu Bogu za ocalenie, a także moim Umiłowanym Kolegom - Jeńcom z obozu w Kozielsku i ich najbliższym. Tak często słyszę pytanie: Jak tam było? Jak mieszkaliśmy? O czym rozmawialiśmy?" Lista Jeńców z Obozu w Griazowcu - 432 ocalonych z około 15 tysięcy oficerów Polskich wziętych do niewoli sowieckiej, a zgrupowanych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
nakład wyczerpany

21. "...i ujrzałem doły śmierci"
autor: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski
wyd. Scriptorium, Śrem 1993, str.104, 91 zdjęć czarno-białych,
Dramatyczna relacja z przebiegu ekshumacji w Charkowie, Miednoje i Katyniu w roku 1991. Wzruszające przemyślenia autora - jednego z nielicznych ocalonych, wobec spotkania z kolegami, których dotknęła straszna zbrodnia. "....i nie zapomnijcie o nich"
Cena: 15,00 zł.

22. "Starobielsk+Charków"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr inż.S.Z.Zdrojewski
wyd. Lodart - Łódź, 1998, str.84, 31 zdjęć i map kolorowych i czarno-białych,
Starobielsk - złowieszczo brzmiąca dla wielu polskich rodzin nazwa; Oni - pomordowani, milion ofiar leżących w zabetonowanych jarach Charkowskiego Liesoparku, powstaną kiedyś na Sądzie Ostatecznym i dadzą świadectwo swej krwi i niewinności; niezwykła relacja z ekshumacji roku 1991 - "Misterium Narodowe, w którym dobry Bóg dał łaskę uczestniczyć".
nakład wyczerpany

23. "Syberia raz jeszcze"
autor: A.Rozwadowski,
MA Oficyna Wydawnicza, 1998 , str.178 33 zdjęcia czarno-białe i mapki,
autor - jako półroczne dziecko był deportowany wraz z rzeszą około 2 milionów Polaków na Syberię; Świadectwo Golgoty Wschodu: "niewielu moich rówieśników dojechało do celu podróży; jeszcze mniej powróciło; to właśnie zmarłe niemowlęta, jako jedne z pierwszych zaczęły znaczyć ten nieludzki szlak.." W roku 1946 miał szczęście wraz z matką wrócić do Polski. Matka notowała na kartce papieru nazwy wszystkich stacji kolejowych, przez które przejeżdżali. Po następnych 46 latach - wraz ze swoim 20 letnim synem, udał się pociągiem do Akmoły i stamtąd - szlakiem tych nazw, drogę powrotną do Polski przejechał rowerem - 5.500 km. "...i można stwierdzić, że na naszej trasie nie było miasteczka czy większego miasta, w którym nie byłoby Polaków; im dalej za Ural, tym więcej można napotkać śladów polskich". Pasjonująca relacja, jak wygląda rzeczywistość na tamtych obszarach po 50 latach - co się zmieniło, co stanęło w miejscu; Co Polska powinna zrobić dla swoich rodaków, którzy tam żyją - nie z własnej woli? Jakie polskie siły duchowe tkwią w dalszym ciągu na obszarach Syberii i Kazachstanu?
Cena: 20,00 zł.

24. "Pamiętnik Sybiraczki - Czarne Dni 1940-1946"
autorzy: Janina i Władysław Pankiewiczowie,
wyd. "San Set" Przemyśl, 2001, str.89, zdjęcia i szkice czarnobiałe;
"Prosiłem Dobrego Boga,aby pojąć wołanie naszego Papieża, który prosił, abyśmy nic nie uronili z naszej przeszłości, szukali jej prawdy, wyciągali z niej wnioski i umieli przebaczyć"- ks.Prałat Peszkowski. Książka jest odpowiedzią i wyrazem zrozumienia słów Ojca Świętego. Jest udokumentowaniem historii, która była częścią naszego narodowego dramatu oraz świadectwem napisanym autentycznie, z ogromną kulturą osobistą, a przy tym czuje się w niej wielki żar polskiego serca. To straszne, to nie do uwierzenia, ale te Czarne Dni to dzieje Golgoty Wschodu setek tysięcy naszych Rodaków.
Cena 12,00 zł.

25. "Przebaczyć Nie Znaczy Zapomnieć"
autorzy: Ks. prof. Z.A.J. Peszkowski, Tadeusz Szymański, Grzegorz Jędrejek,
wyd. "Bamka" Lublin - Warszawa 2003, str.202.
Teza zawarta w pracy: "Osądzenie Zbrodni Katyńskiej jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia pokoju światowego w III tysiącleciu. Zbrodnia ta, która legła u podstaw dwubiegunowego podziału świata, jaki trwał od zakończenia wojny aż do roku 1989, winna - z jednej strony, stać się przestrogą dla tych, którzy pragną wskrzeszenia komunizmu, a z drugiej strony, stanowić lekcję dla tych, którzy chcą budować nowy porządek światowy w oparciu o zbrodnie i kłamstwo". Książkę tą powinni przeczytać przede wszystkim ci, którzy uważają, że należy zapomnieć o Zbrodni Katyńskiej, a skupić się raczej na przyszłości, której znakiem jest integracja Polski z Unią Europejską.
Cena 25,00 zł

26. "Kozielsk w Dołach Katynia - Dzienniki Kozielskie"
autorzy: Ks.prof.Z.A.J.Peszkowski, dr S.Z.M.Zdrojewski
wyd. Bernardinum-Pelplin,2003, str.1293, twarda oprawa w obwolucie, zdjęcia czarno-białe,
Spuścizna Katyńska - notatki z ponad 500 oryginalnych kalendarzyków, notesów i kartek wydobytych w Kosogorach podczas ekshumacji niemieckiej w roku 1943; bogactwo 12.190 informacji pogrupowanych w trzy zasadnicze bloki: Pamiętniki, Obozy Przejściowe, Kozielsk, umieszczonych w 78 odrębnych rozdziałach,w których każdy z Relacjonujacych wypowiada się dzień po dniu na konkretne zagadnienia; Kochani Czytelnicy - po latach żmudnych docierań do archiwaliów oddajemy książkę niezwykłą, w której same ofiary piszą o swym życiu w obozie w Kozielsku; poznajecie krąg tajemnicy sumienia, wartości rodziny i Ojczyzny.
Cena 70,00 zł.

27. "W Tajdze i na Stepie"
autorzy: Józefa Nycz, Czesław Nycz,
wyd. Bernardinum - Pelplin, 2003, str.168, twarda oprawa, zdjęcia i mapki kolorowe i czarno-białe;
książka jest żywym i autentyczny obraz tego, co Polacy wycierpieli podczas II wojny światowej, kiedy Ojczyzna została wzięta w kleszcze przez hitl eryzm i bolszewizm - a pośrodku tych złowrogich mocy miliony bezbronnych ludzi wyrwanych z zacisza swoich domów i wywiezionych w nieznane. Opisane z reporterską dokładnością nieludzkie warunki życia i pracy w głębi tajgi przejmują grozą, ale też urzekają głębią człowieczeństwa. Godna podziwu wzajemna miłość, szacunek i odpowiedzialność utrzymujące przy życiu.
Cena 25,00 zł.

28. "Dotyk Zbrodni - Katyń"
autor: Jan Piątkowski,
wyd. Pro Arte - Warszawa 2001, str. 200, twarda oprawa;
Autor - jako członek rządu: Minister Sprawiedliwości Pr okurator Generalny RP w roku 1993, był w centrum kreowania ważnych zdarzeń politycznych a w odniesieniu do sprawy katyńskiej, był jedynym twórcą tak istotnego wątku, jakim jest polskie śledztwo. Decyzja spotkała się z dezaprobatą i niezrozumieniem. Dlaczego? - autor zebrał i przestawił publicznie materiały, które odsłaniają również nie znane aspekty rzucające światło na postawy członków polskiego rządu III RP oraz na pozbawioną obiektywizmu rolę prasy. Aspekty te mogą posłużyć czytelnikowi do pogłębienia refleksji nad tą tragiczną kartą historii Polski i jej ciążeniem nad sprawami aktualnymi.
Cena 30,00 zł.

29. "Golgota Wschodu - Zeszyt Programowy"
autorzy: Ks. Prof. Z.A.J. Peszkowski: "Prawda, Pamięć, Prawo, Przebaczenie"
Dr S.Z.M. Zdrojewski:"Golgota Wschodu - liczby,tło historyczne"
Mgr Jan Piątkowski: "Zbrodnia nie ukarana"
wyd. Bernardinum - Pelplin, 2003, str. 55.
cena: 5,00 zł.

30. Czasopismo - "Golgota Wschodu"
Redaktor naczelny: Mec.Tadeusz Szymański
Z-ca Redaktora Naczelnego: Ks.Prałat Zdzisław Peszkowski
Rada Naukowa:
Zbigniew Chojnacki, Ks.Wojciech Góralski, Zygmunt Gutowski, Ryszard Kaczorowski, Janusz Kawecki, ks.Antoni Kość, O.Mieczysław Albert Krąpiec, Ks.Jerzy Misiurek, Janina Porczyńska, ks.abp Bolesław Pylak, Andrzej Stelmachowski, Gabriel Turowski, Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Stanisław Wołoszyn, Ks.bp Józef Zawitkowski, Wiktor Zin.
Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer nowego pisma pt. "Golgota Wschodu", które będzie systematycznie zajmować się pełną problematyką Golgoty Narodu Polskiego na Wschodzie.
Objętość numeru: str.90
nakład wyczerpany

31. "Katyń w Dokumentach Kongresu USA"
str.167 - liczne zdjęcia, mapy i kopie dokumentów, twarda oprawa
Książka zawiera wierne tłumaczenie Raportu Komisji Maddena z roku 1952 wraz z aktualnymi przypisami ks.prałata Z.Peszkowskiego i dr Z.Zdrojewskiego oraz słowem wstępnym b.Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej R.Kaczorowskiego.
Materiały opracowane w książce stanowią dar Izby Reprezentantów Kongresu USA dla Fundacji Golgota Wschodu i złożone zostały na ręce ks.prałata Zdzisława Peszkowskiego.
Komisja podjęła się przesłuchania wielu ważnych świadków w różnych częściach Europy i Stanów Zjednoczonych, zgromadziła bezcenny materiał dowodowy, aby ukazać obywatelom USA oraz całemu światu prawdę o Zbrodni Katyńskiej oraz o zagrożeniu Katynizmem. Raport stanowi punkt wyjściowy procesu określonego jako Norymberga II.
Komisja Kongresu Izby Reprezentantów w roku 1952 miała świadomość znaczenia Raportu dla dalszych losów świata. Dała temu wyraz we wnioskach końcowych.
cena: 25,00 zł.

32. "Ojciec Seminarium Polskiego w USA - Ks.Józef Dąbrowski"
autor: Ks.Zdzisław J.Peszkowski, Wydawnictwo "SOLI DEO" - 2003,
str. 120 - twarda oprawa, Ilustracje kolorowe i czarno-białe.
Polscy kapłani na szlakach emigrantów. Historia polskiej emigracji do USA. Powstawanie polskiego szkolnictwa i duszpasterstwa w Ameryce. Historia seminarium polskiego w Orchard Lake i jego założyciela - ks.Józefa Dąbrowskiego. Kardynał Stefan Wyszyński oraz papież Jan Paweł II o seminarium w Orchard Lake.
Cena zł.25,00

33. "Golgota Wschodu tom 2/2004"
czasopismo, wydawca: Fundacja "Golgota Wschodu" + Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich
Tom dedykowany księdzu prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu w 85 rocznicę urodzin i 50-lecie kapłaństwa.
W numerze m.inn.:
Ksiądz Peszkowski honorowym obywatelem Warszawy,
Walka o prawdę, czyli o działalności ks.prałata Peszkowskiego
Ojciec Św.Jan Paweł II - orędownik Golgoty Wschodu
Dr G.Jędrejek - Golgota Wschodu, ludobójstwo, które nie uległo Przedawnieniu
Iwo Cyprian Pogonowski - Krytyczna rola Polski
Ofiara Katynia - Ks.Kapelan Jan Leon Ziółkowski
Czuwaj Zygmuncie na wiecznej warcie - wspomnienie o śp.Zygmuncie Zdrojewskim
O potrzebie powołania Instytutu Naukowego "Golgota Wschodu".
Słowo ks.Peszkowskiego na przyjazd prezydenta Putina do Polski.
Stron 184
cena: 20,00 zł.

34. "Zbrodnia Katyńska w Świetle Prawa"
autor: ks. Z.J. Peszkowski, dr G.Jędrejek,
str. 525, w twardej oprawwie.
Pierwsze opracowanie przedstawiające w sposób kompleksowy prawne aspekty zbrodni katyńskiej. Autorzy przedstawili konsekwencje jej popełnienia zarówno na gruncie prawa międzynarodowego jak i krajowego. Książka ukazuje zbrodnię katyńską nie jako wydarzenie historyczne, ale jako zbrodnię ludobójstwa, która ma charakter precedensowy. Zbrodnia ta nie uległa przedawnieniu. Po przedstawieniu „perwersji prawnej” dotyczącej zbrodni autorzy ukazują, w jaki sposób dzisiaj powinno się zgodnie z prawem i elementarną sprawiedliwością rozwiązać „problem” Katynia. Zawarta w pracy rzeczowa, ale napisana przystępnym językiem argumentacja, dla wielu może okazać się niewygodna. Zwłaszcza zaś dla tych, którzy mówią, że niemożliwe jest osądzenie zbrodni, jak i poniesienie dalszych konsekwencji prawnych, związanych z jej popełnieniem
Cena zł. 45,00

35. Ksiądz Ziółkowski - Ostatni Kapelan Kozielska
autor: Ks.Z.J.Peszkowski, B.Tarkowska, S.Z.Zdrojewski,
str. 120, oprawa miękka
Ksiądz major Jan Leon Ziółkowski był specjalną łaską Boga dla jeńców obozu w Kozielsku, dla których pełnił posługę duszpasterską w obliczu zbliżajšcej się ich zagłady. Biografia przedstawia szczegóły życia i tragicznej, okrutnej śmierci księdza. Swoją pracą dla wojska w czasie pokoju, wojny i niewoli zasłużył na miano Żołnierza Kościoła. Módlmy się, aby ksiądz Jan Leon Ziółkowski przez swoją szczególną posługę dla tych, którzy stali się ofiarami zbrodni katyńskiej; przez swoją męczeńską śmierć, został wyniesiony na ołtarze jako patron katyński.
Cena zł. 10,00

36. "Ojciec"
autor: Ks. Zdzisław J. Peszkowski
str. str.291 w twardej oprawie
Autor: Ksiądz Prof.Z.J.Peszkowski, wydawnictwo SOLI DEO Warszawa 2004, Wydanie II poprawione i uzupełnione, twarda oprawa, Stron 290, liczne ilustracje fotograficzne kolorowe i czarnobiałe. Patrzyłem na kardynała Wyszyńskiego z perspektywy Polaka--kapłana poza Polską. W pewnej chwili spostrzegłem, że wszystko, co się wtedy działo, trzeba rejestrować: Jego pierwsze kroki w niezwykłych okolicznościach, uwięzienie, uwolnienie,Kościół świętego Milenium, mocarz słowa. Pozwolił mi dotknąć swojej codzienności. A jakie zasługi w jednoczeniu Polonii świata! Nie da się opisać jego przeżycia związanego z wyborem Ojca Świętego Jana Pawła II. To była twarz naznaczona i szczęściem i bólem - jakby kryła w sobie misterium Narodu - tak upokorzonego, udręczonego, a tak dziś wywyższonego przez Boga. Jeżeli jaki miał program - to tylko ONA!
Cena zł. 32,00

37. "Zapiski wojenne z Iraku"
autor: Ks. Zdzisław J. Peszkowski
str. str. 140, twarda oprawa
Autor: Ksiądz Prof.Z.J.Peszkowski, wydawnictwo SOLI DEO Warszawa 2004, twarda oprawa, wydanie ekskluzywne, Liczne ilustracje fotograficzne kolorowe i czarnobiałe - reprinty oryginalnych dokumentów i zapisków, stron 141. Słowo wstępne - Prezydent Ryszard Kaczorowski. Gdy w roku 2003 zapadła decyzja, że oddziały Wojska Polskiego znajdą się w Iraku, odżyły wspomnienia. Byliśmy tam już 60 lat temu - tylko w jakże odmiennej roli! W słowach tej książki wyczuć i skwar pustyni, i podmuch "hamsinu" i siąpanie deszczu, i niebezpieczeństwo skorpionów, i ból tęsknoty oderwania od swoich. A to wszystko ujęte tak prawdziwie i tak autentycznie! I jest o szlachetnej rywalizacji na boisku: Armia Polska - Armia Brytyjska 4 : 0
Cena zł. 45,00

38. "Powroty do Lwowa"
autor: Bronisław Szeremeta
str. 170
Wrocław 2003,mapki i fotografie. Autor jest lekarzem weterynarii, który wprowadza nas w inny świat, w świat GUŁ-agu, łagrów, niewoli, konspiracji, tułaczki, ucieczek. Bronisław Szeremeta jest tym Polakiem, któremu udało się przeżyć totalitarny system na nieludzkiej ziemi. Jako dowódca plutonu, złapany wraz ze swoim pułkiem przez Sowietów, uniknął Katynia. Jako jeniec wojenny przerzucany przez Krzywy Róg, Kotłas w Republice Komi, ucieka z Syberii ....!!! i powraca do Lwowa. Walczy w konspiracji AK. Zdradzony w 1945 z próbą wykorzystania go przez Sowietów jako świadka w procesie 16 przywódców Polskim podziemnej w Moskwie i po zdecydowanej odmowie sam skazany na śmierć, zamienioną na 20 lat katorgi w Kazachstanie. Przeżywa i wraca do Polski, gdzie – trafia do ... polskich więzień. A mimo wszystko zdobywa jeszcze wykształcenie jako umęczony człowiek i przeżywa do dziś aby być świadkiem okrutności uczynionych wobec Polaków w połowie XX wieku w Europie. Człowiek niezwykły i jego los też – i powracał do ukochanego Lwowa.
cena zł: 18,00

39. "Watażka – jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia"
autor: Bronisław Szeremeta
Wrocław 2000, str.82 , fotografie
Wydanie w języku angielskim z tytułem „Deceptive Memoirs” Opracowanie na podstawie książek wydanych w języku ukraińskim o watażce OUN-UPA Dymitrze Kupiaku, o którym lud ukraiński mówił jako o „piekielniku”. Opracowanie obejmuje okres nasilonych działań eksterminacyjnych nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA na przełomie 1944/1945, kiedy po masakrze ludności Wołynia, zapłonęły polskie wioski w Małopolsce Wschodniej. Praca jest poświęcona wielkiemu patriocie ukraińskiemu Wiktorowi Poliszczukowi, który odważył się odsłonić prawdę o ideologii OUN-UPA, jej działaniu i skutkach groźnych tak dla Ukrainy jak i dla Polski. Przytoczona jest jego znakomita polemika z jednym z polskich poprawnych politycznie historyków, który dla owej poprawności usiłował zamazać prawdę. To warto przeczytać!!!
Cena zł. 10

40. "Golgota Wschodu: Katyń-Sybir-Kresy: tom 3/2005"
autor: Czasopismo specjalistyczne – redakcja pod kierownictwem księdza Zdzisława Peszkowskiego oraz mecenasa Tadeusza Szymańskiego i przy udziale rady naukowej. Warszawa-Łódź-Lublin-Białystok,2005 str.127, fotografie
Środek bieżącej medialnej łączności z wszystkimi środowiskami doświadczonymi w Golgocie Wschodu: zbrodnia katyńska- -deportacje syberyjskie-pogromy ukraińskie i litewskie. Środowiska te tworzą Rodzinę Golgoty Wschodu w procesie jej konsolidacji – „… jest nas co najmniej 10 milionów!”. Opracowywane są programy różnych działań bieżących o charakterze historycznym, prawnym, edukacyjnym i wychowawczym. Okazuje się, że jest wielkie zainteresowanie tymi sprawami wśród uczniów gimnazjalnych i licealnych - dla nich budowany jest pomost pomiędzy historią a przyszłością poprzez różne przedsięwzięcia z zastosowaniem najnowszych narzędzi medialnych i ekonomicznych. Przy udziale Rady Naukowej czasopismo zabiera głos w każdej sprawie związanej z Golgotą Wschodu: problematyka państwowa i międzynarodowa, sprawy ludzi i obiektów pamięci, wydarzenia z nimi związane – konferencje naukowe, procesy prawne, nabożeństwa, pielgrzymki, turystyka poznawcza, pogrzeby świadków bezpośrednich. Powstają kustodie Golgoty Wschodu w Polsce i poza granicami kraju. System korespondentów z tych kustodii zapewnia stały serwis informacji bieżącej. Kluczowe zadania spełnia młodzież wyposażona w wiedzę oraz najnowszy sprzęt dziennikarski. Temat główny w bieżącym tomie: Polskie Śledztwo Katyńskie i 20 innych artykułów i relacji.
Cena zł. 15Internetowy portal wiary i miłości ojczyzny
mailto:webmaster